МАНГИСТАУСКИЙ ФИЛИАЛ ОО "СОЮЗ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ РКА"
Основная информация
БИН
920541000976
РНН
430600011172
Наименование на русском
МАНГИСТАУСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "СОЮЗ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНА"
Наименование на казахском
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСТЫҚ "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТРАНСПОРТ ҚҰРАЛДАРЫН ЖҮРГІЗУШІЛЕР ОДАҒЫ" ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІНІҢ ФИЛИАЛЫ