ФИЛИАЛ ТОО "АСЫЛ-ЖАС"
Основная информация
БИН
150241024346
РНН
302600228498
Наименование на русском
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСЫЛ-ЖАС"
Наименование на казахском
АСЫЛ-ЖАС ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ ЖЕЗҚАЗҒАН ҚАЛАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ