КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ФИЛИАЛ ТОО "COMFORT DISTRIBUTION"
Основная информация
БИН
121241015512
РНН
331000031203
Наименование на русском
КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "COMFORT DISTRIBUTION"
Наименование на казахском
"COMFORT DISTRIBUTION" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ ҚЫЗЫЛОРДА ФИЛИАЛЫ